Науково виробнича корпорація «КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ» — одна з провідних організацій в Україні та СНД зі створення та впровадження систем управ-ління, засобів автоматизації та приладобудування. Основою нашого успіху на ринку є виконання розробок з урахуванням особливостей і думки замовників. Накопичений протягом 40 років досвід створення, виготовлення, монтажу, введення в експлуатацію та інженерного обслуговування забезпечує успішне виконання замовлень, включаючи здачу об’єктів «під ключ».

 Розробки ДНВК «КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ» виконані на високому науково-технічному рівні. Більше десяти тисяч наших розробок у вигляді засобів автоматизації, систем керування і приладів впроваджені на багатьох підприємствах України та зарубіжжя. Серед них такі великі підприємства, як Криворізький, Маріупольський, Магнітогорський, Новолипецький. Полтавський, Новокриворізький і Михайлівський Гзк, а також підприємства Індії, Китаю, Кореї, Пакистану, Німеччини, Чехії та ін.

  У дослідженнях і розробках ДНВК « КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ» співпрацює з інститутами НАН України, відомими зарубіжними фірмами «Сіменс», Клесим», «Бонифика» та ін. Десять найбільш великих досліджень і розробок фахівців ДНВК «КІА» відзначені державними преміями. Наші розробки захищені більш ніж 2500 авторськими свідоцтвами та патентами. Функціонує орган по сертифікації автоматизованих систем (програмно – технічних комплексів). Здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації на базі аспірантури ДНВК «КІА» , в якій підготовлено понад 300 кандидатів технічних наук. Спеціалізована рада приймає до захисту дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук.

  Колектив розробників-фахівців вищої кваліфікації у складі 12 докторів і більше 150 кандидатів наук готовий виконати ваші замовлення!

Сфери діяльності  ДНВК « КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ»:

- чорна і кольорова металургія

- енергетика

- машинобудування

- авіаційна промисловість і метеорологія

- видобуток корисних копалин

- агропромисловий комплекс

- екологія та енергозбереження

- Ми створюємо:

- автоматизовані системи, в тому числі системи управління технологічними процесами і виробництвами

- спеціалізовані засоби автоматизації та прилади

- спеціальне математичне та програмне забезпечення

- бази даних, експертно — аналітичні системи

- сервісне обладнання

Роботи та послуги:

- обстеження об’єкта та видача рекомендацій

по економічно доцільним обсягами автоматизації

- виявлення «вузьких місць»

- вироблення технічної концепції

- Розробка технічного завдання за участю замовника

Проектні роботи:

- математичні моделі та алгоритми управління

- вибір технічних засобів автоматизації

- програмне забезпечення

- технічна та експлуатаційна документація

Здача об’єктів під ключ:

- виготовлення спеціалізованих засобів автоматизації приладів

- випробування, в тому числі на полігонах, і поставка

- монтаж і дослідна експлуатаці

Сервіс і техобслуговування:

- навчання експлуатаційного персоналу замовника

- консультація

- авторський супровід розробок

- усунення аварій

- поставка запасних частин і устаткування

 

Комментарии запрещены.